Tikšanās ar Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas darbiniekiem

 7. septembrī 1. klasē viesojās Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas pārstāvji. 
 Tikšanās laikā skolēniem tika atgādināts par personīgo drošību. Tās ļaus izglītojamiem apzināties to, ka katrs ir atbildīgs par  savu rīcību sabiedrībā, ģimenē, skolā. Iegūtās zināšanas ir atbalsts mācību saturam.

Informāciju sagatavoja 1. klases audzinātāja Svetlana Skripnika.