• Pamatizglītības programma,  izglītības programmas kods 21011111, licence Nr. V_6930, licences datums 15.05.2023.
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar redzes traucējumiem,  izglītības programmas kods 21015111, licence Nr. V_6931, licences datums 15.05.2023.
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem, izglītības programmas kods 21015311 , licence Nr. V_6932, licences datums 15.05.2023.
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, izglītības programmas kods 21015511 , licence Nr. V_6933, licences datums 15.05.2023.
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem,  izglītības programmas kods 21015611 , licence Nr. V_6934, licences datums 15.05.2023.
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, izglītības programmas kods 21015811 , licence Nr. V_6935, licences datums 15.05.2023.
 • Pamatizglītības mazākumtautību programma, izglītības programmas kods 21011121, licence Nr. V_6197, licences datums 19.07.2022.
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar redzes traucējumiem, izglītības programmas kods 21015121, licence Nr. V_6198, licences datums 19.07.2022.
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem, izglītības programmas kods 21015321, licence Nr. V_6199, licences datums 19.07.2022.
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, izglītības programmas kods 21015521, licence Nr. V_6200, licences datums 19.07.2022.
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, izglītības programmas kods 21015621, licence Nr. V_6201, licences datums 19.07.2022.
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, izglītības programmas kods 21015821, licence Nr. V_6202, licences datums 19.07.2022.