Kolektīvs

Skolā strādā 52 darbinieki. No tiem: 27 pedagogi, 25 apkalpojošais personāls.