• Daugavpils 11. vidusskola atvērta 1963. gada  1.septembrī.
  • No 2002. gada 01. jūlijā Daugavpils 11. vidusskola reorganizēta par Daugavpils 11. pamatskolu (2002. gada 29. aprīļa Daugavpils pilsētas domes lēmums Nr. 349; domes sēdes protokols Nr. 9).
  • 2008. gada 26. maijā Daugavpils 11. pamatskolai ir apstiprināta juridiskā adrese Arhitektu ielā 10, Daugavpilī, LV – 5410 (2008. gada 26. maija Daugavpils domes lēmums Nr. 8 – 10.2/84).
  • Daugavpils 11. pamatskolas reģistrācijas apliecība  Nr. 2712902175, izsniegta 2009. gada  13. oktobrī.
  • Daugavpils 11. pamatskola akreditēta līdz  04.05.2023. (Akreditācijas lapa Nr. 3419, izsniegta 02.05.2017.)

Katram cilvēkam obligāti jāzina vēsture. Tā var būt pasaules vai Dzimtenes, novada vai pilsētas, savas ģimenes vai dzimtās skolas vēsture. Mūsu skolas vēsture tieši saistīta ar Daugavpils Ķīmiskās šķiedras rūpnīcu. Kad pieņēma lēmumu par šī uzņēmuma būvi, tad arī nolēma šajā mikrorajonā uzcelt skolu. Celtniecība sākās 1962. gada martā. Pēc 17 mēnešiem, 1963. gada augustā, tā tika pabeigta. Pirmajā mācību gadā skolā mācījās 426 skolēni 16 klasēs. 1965./1966. mācību gadā skolu pabeidza pirmie 80 absolventi. 10 gadu laikā skolēnu skaits palielinājās 4 reizes. Visvairāk skolēnu mācījās 1971./1972. mācību gadā – 1950 skolēni. Skola strādāja 2 maiņās, bija 53 klašu komplekti.

 Pagājušā gadsimta 70.-80. gados skola daudzreiz tika atzīta par labāko pilsētā. Par mūsu skolu rakstīja pilsētas avīzes, skolotāju portretus varēja redzēt pilsētas Goda plāksnē. 1971. gadā Daugavpils11.vidusskolas koris ieņēma 1.vietu republikas Dziesmu svētkos.  

Skolēni piedalījās pilsētas un republikas olimpiādēs ķīmijā, bioloģijā, ģeogrāfijā, matemātikā un saņēma godalgotās vietas. Skolu ar zelta medaļu pabeidza 5 absolventi: L. Šišonkovs, A. Derjabo, A. Turonoks, J. Osipova, R. Stankevičs, ar sudraba medaļu – arī 5 absolventi: J. Lapkovska, N. Kotina, M. Kipnis, Ž. Plisko, J. Žuka. No 1963. gada līdz 1984. gadam skolu vadīja direktors Iļja Pirogovs. 1984. gadā par direktoru kļuva sieviete Stanislava Mištovta. Viņa strādāja skolā 1 gadu. 1985.–1987. gados skolu vadīja tās bijušais audzēknis, bet pēc tam fizikas skolotājs Aleksandrs Sverčkauskas. 1987. gadā A.Sverčkauskas tika nozīmēts par Daugavpils pilsētas skolu valdes vadītāju.

Foto: Iļja Pirogovs, Stanislava Mištovta, Aleksandrs Sverčkauskas

2002./2003. mācību gadā Daugavpilī notika skolu optimizācija, līdz ar to Daugavpils 11. vidusskola tika reorganizēta par Daugavpils 11.pamatskolu.