1.       Interešu izglītības nodarbības

 • Ziņkārīgā skola 3. klase
 • Ansamblis (1. – 4. klases)
 • Ansamblis (5. – 9. klases)
 • Skolas teātris “Sprīdīši”
 • Dizaina pulciņš
 • Volejbols (5. – 8. klases)
 • Floristika

Interešu izglītības nodarbību saraksts

2.       Fakultatīvas nodarbības

 • Lasīšana 1. – 4. klases
 • Angļu valoda 9. klase
 • Latviešu valoda 9. klase
 • Matemātika 9.klase

Fakultatīvo nodarbību saraksts

3.       Individuālās/ grupu attīstības traucējumu un zināšanu apguves nepilnību korekcijas nodarbības

Individuālās / grupu attīstības traucējumi un zināšanu apguves nepilnību korekcijas nodarbību saraksts 

4.       Individuālās konsultācijas

Konsultāciju saraksts individuālajam darbam ar izglītojamajiem

5.      Pagarinātās dienas grupas nodarbības

Pagarinātās dienas grupas nodarbību saraksts