Aktivitāte “Rudens instalācijas”

Aktivitāte “Rudens instalācijas” skolā.
Pasākuma mērķis: Izveidot interesantu un oriģinālu vides instalāciju par dabas bagātību un krāšņumu.
Apraksts: Izveidot vides instalāciju par tēmu “Latvju rakstu zīmes”, izmantojot dabas materiālus (čiekurus), lai pievērstu sabiedrības un izglītojamo uzmanību, likt domāt par Latvijas dabas skaistumu.
Vieta: Katram klases kolektīvam tiks norādīta vieta skolas pagalmā. Laukuma izmēri instalācijai 2×2 metri.
Laiks: 2023. gada 25. septembris – 4. oktobris.
Dalībnieki: 1.-9. klases.
Atbildīgie: N. Šope, G.Vasiļjeva, klašu audzinātāji.

Informāciju sagatavoja direktores vietniece I.Kokina.