Garīgās veselības diena skolā

10. oktobrī garo  starpbrīžu laikā notika pasākums, veltīts Pasaules garīgās veselības dienai.
Pasākuma mērķis: paplašināt izpratni par garīgo veselību, spēju pārvaldīt sevi un savas jūtas un emocijas, kā arī uzzināt, kā ķermenis ir saistīts ar garīgo veselību un spēju uzvesties sabiedrībā un veidot veselīgas attiecības ar cilvēkiem.
Pasākumā piedalījās 1.-9. klases skolēni, kā arī skolas darbinieki. Dalībniekiem tika piedāvātas četras stacijas. Aktivitātēs izglītojamie un skolas darbinieki pārbaudīja savas fiziskās spējas, pētīja emocionālo stāvokli, strādājot ar kartēm, zīmējot savu noskaņojumu, kā arī pasēdēja virtuālajā krēslā. Pasākums notika pozitīvā gaisotnē.
Iegūtas zināšanas palīdzēs skolēniem veidot attiecības ar sabiedrību un pašiem ar sevi.
Pasākums tika veidots kā atbalsts mācību saturam (sports un veselība, sociālās zinības).

Informāciju sagatavoja skolas psiholoģe J.Kurcalte.