“Tavs prasmju portfelis”

Karjeras nedēļas “Tavs prasmju portfelis” ietvaros, Daugavpils 11. pamatskolas 6.-9. klases izglītojamiem tika piedāvāta iespēja attīstīt orientēšanas prasmi.
 Aktivitāte notika 17. oktobrī Stropu estrādē un tika organizēta, lai gūtu plašāku skolēna izglītības pieredzi.
Par sasniedzamo rezultātu varam noteikt prasmes iegūšanu, kas ir vienā no pamatprasmēm militārās jomas profesijas izvēlē.  Skolēni refleksijā minēja, kā šī prasmes attīstīšana interesanta un noderīga, kā arī ir labs paraugs mācību un pašizaugsmes motivēšanā. Daudzi izglītojamie, arī meitenes, plāno savu karjeru saistīt ar militāro dienestu Latvijas armijā.
Arī klases stundās  turpinājās saruna par profesionālo sportu. Bija sagatavota prezentācija par vienu no Latvijas izcilākajiem biatlonistiem, Daugavpils 11. pamatskolas absolventu, Olegu Maļuhinu.
Jauni jēdzieni un izpratne par pašdisciplīnu – mūsu pasākuma izaicinājums profesijas izvēlē!
Šī aktivitāte tika īstenota sadarbībai ar Daugavpils BJC “Jaunība “atbalstu.

Informāciju sagatavoja karjeras konsultante Ilona Kokina.