Eiropas Valodu dienas 2023 Daugavpilī „Kopā valodu daudzveidībā”

“Visu, ko saka prāts, var pārtulkot visās valodās…” /Rainis/

Katru gadu 26. septembrī Eiropas Padomes dalībvalstīs atzīmē Eiropas Valodu dienu. Šīs dienas uzdevums – pievērst sabiedrības uzmanību valodu daudzveidībai un apzināties valodu mācīšanās nepieciešamību.
Arī šogad mūsu skolas izglītojamie aktīvi iesaistījās konkursā, kas veltīts Eiropas Valodu dienai. No 2. līdz 26. septembrim 1. klases skolēni Anna Buļuka un Arina Beļavska veidoja plakātu “Valodas mūsu klasē”, kas ieguva 1. vietu.
Darba procesā tika veidota izpratne par Latvijas lingvistisko daudzveidību, kas jāsaglabā un jāattīsta, apzināta svešvalodu apguves nozīme, kā arī iegūtās zināšanas izmantotas praksē, attīstītas patstāvīgās izziņas un pētnieciskās prasmes.
Iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas ir atbalsts mācību saturam latviešu valodā, vizuālajā mākslā, dizainā un tehnoloģijas, svešvalodā.
Konkursa laureāti saņēma diplomus un dāvanas.

Informāciju sagatavoja 1. klases audzinātāja S.Skripnika