Karjeras spēle

Novadīšanas vieta: J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija
Datums: 19.10.2023.
Dalībnieki: 5.a klases izglītojamie, Darina Griškjane, Jeļizaveta Kirillova, Darina Pleškova, Maksims Skorodihins, Mihails Skudrovs
Sasniedzamais rezultāts: skolēni orientējas profesiju pasaulē, viņiem ir izpratne par dažada veida profesijām, to īpatnībām un izpausmēm.

19. oktobrī J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā Karjeras nedēļas ietvaros notika “Karjeras spēle” 5.-8. klaes skolēniem. Spēlē piedalījās 9 komandas no dažādām pilsētas skolām.
Poļu ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes locekļi ierīkoja 8 dažāda veida stacijas. Komandas saņēma maršruta lapas un apmeklēja stacijas, izpildot ar profesiju pasauli saistītos uzdevumus. Visi jautājumi bija saistīti ar karjeras izglītību, kas palīdzēs izvēlēties nākotnes profesiju.
Mūsu skolas 5. klases skolēni saņēma 69 punktus un ieguva 6. vietu. Visi spēles dalībnieki augsti novērtēja spēles norisi un saturu.

Informāciju sagatavoja 5.a klases audzinātāja Inga Putina.