Patriotiskās nedēļas aktivitātes skolā

Gatavojoties svētkiem un Patriotu nedēļai interešu izglītības ievaros skolā notika patriotisko piespraudīšu radošā darbnīca, kurā izglītojamie un pedagogi varēja apgūt iemaņas latvisko piespraužu veidošanā. Tās tika gatavotas no lentītēm ar valsts karoga krāsā. Piedalījās 5.-9. klašu izglītojamie un pedagogi.

Informāciju sagatavoja dizaina un tehnoloģiju skolotāja G.Vasiļjeva.