Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadiena

Cienījamie skolēni, vecāki, skolotāji!
Apsveicu Jūs Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienā!
18. novembris ir nozīmīgākie valsts svētki – šajā dienā mēs svinam Latvijas neatkarību. Pateicamies mūsu varoņiem par izcīnīto brīvību, jo tagad Latvijā mēs varam priecāties par visskanīgākajām lakstīgalu dziesmām, viskrāšņākajiem rudeņiem, viszilākajām debesīm, visspožākajām zvaigznēm un drosmīgiem cilvēkiem!Ikvienam novēlu veselību un mīlestību: mīliet savu ģimeni, lai ikvienam blakus ir tuvi cilvēki un draugi, mīliet savu zemi!
Lai mēs visi savā valstī jūtamies mīlēti, vajadzīgi un gandarīti!
Paldies par kopīgu darbu!

Direktore Ina Meldere