Zvanu saraksts

Stunda pēc kārtas Zvanu saraksts
(1. – 9. klašu izglītojamiem)
1 08.00 – 08.40 (15 min.)
2 08.55 – 09.35 (15 min.)
3 09.50 – 10.30 (15 min.)
4 10.45 – 11.25 (15 min.)
5 11.40 – 12.20 (15 min.)
6 12.35 – 13.15 (15 min.)
7 13.30 – 14.10 (10 min.)
8 14.20 – 15.00 (10 min.)
9 15.10 – 15.50 (10 min.)
10 16.00 – 16.40

Skolas darba režīms

Pamatplatforma saziņai   >>> www.e-klase.lv